Статистически данни на национално ниво.


Национален статистически институт (НСИ)

Националният статистически институт е основният доставчик на публични данни в Интернет за България. Достъпът до публичните данни онлайн може да стане по четири различни начина:

Най-често за достъп до публичните данни на НСИ в Интернет се използва информационната система „Инфостат“, тъй като тя дава възможност и за филтриране, и за преструктуриране на данните онлайн. А това означава, че получените данни се доближават в максимална степен до нашите желания и дори да се налага допълнителна ръчна работа, тя е минимална. Допълнително предимство на информационната система „Инфостат“ е, че тя включва възможности за визуализация чрез графики и картограми, т.е. не е необходимо да се търси и да се използва друг софтуер за визуализация. Секцията „Статистически данни“ на сайта https://nsi.bg/bg обикновено се използва, когато имаме нужда бързо да видим последните най-актуални данни по даден признак. Електронните публикации на НСИ обикновено се използват, когато са нужни по-детайлни данни, които липсват в „Инфостат“. Електронната библиотека на НСИ обикновено се използва, когато са нужни данни за минали исторически периоди.

Портал за отворени данни на Република България

Порталът за отворени данни на Република България осигурява достъп до публични данни, предоставени от различни публични институции – министерства, областни администрации, общини, органи на съдебната власт, дирекции, агенции, комисии, инспекции, управления, институти, центрове, професионални и съсловни организации и др.

Централна избирателна комисия

Централната избирателна комисия осигурява достъп до публични данни за изборния процес в България от 1991 година, включително, досега. 

СЕБРА

СЕБРА е система за електронни бюджетни разплащания. 

Достъпът до данните онлайн става като се влезе в сайта на Министерството на финансите (https://www.minfin.bg/) и се избере „Открито управление“.

Други доставчици на публични данни в Република България

Много държавни институции в България са направили своите данни публично достъпни в Интернет. Освен в Портала за отворени данни на Република България тези данни са достъпни и на собствените сайтове на съответните институции. 

Тези сайтове имат най-различна визия и няма общо правило къде да се търсят данните, но обикновено се търсят следните ключови думи: 

 • Статистика; 
 • Данни; 
 • Статистически данни. 

За данните

 1. Защо са ни нужни статистически данни?
 2. Подготовка на данните за анализ
 3. В какъв вид са достъпни данните в Интернет?
Прочетете повече

Подготовка на данните за използване

 1. Отваряне на CSV файлове в MS Excel
 2. Подготовка на данните в MS Excel
 3. Използване на данни от различни източници
Прочетете повече

Визуализация на данните в графичен вид

 1. MS Power BI
 2. Gapminder offline
Прочетете повече