Визуализация на данните в графичен вид.


MS POWER BI

GAPMINDER OFFLINE

Тези примери са илюстративни. Те показват основните принципи на работа със специализираните софтуери. Освен тях могат да се правят много други най-разнообразни визуализации, които остават на въображението на потребителите.

За данните

  1. Защо са ни нужни статистически данни?
  2. Подготовка на данните за анализ
  3. В какъв вид са достъпни данните в Интернет?
Прочетете повече

Статитстически данни на национално ниво

  1. НСИ
  2. Портал за отворени данни
  3. Други доставчици на публични данни в България
Прочетете повече

Подготовка на данните за използване

  1. Отваряне на CSV файлове в MS Excel
  2. Подготовка на данните в MS Excel
  3. Използване на данни от различни източници
Прочетете повече