За данните.


Уводни думи:

Статитстически данни на национално ниво

  1. НСИ
  2. Портал за отворени данни
  3. Други доставчици на публични данни в България
Прочетете повече

Подготовка на данните за използване

  1. Отваряне на CSV файлове в MS Excel
  2. Подготовка на данните в MS Excel
  3. Използване на данни от различни източници
Прочетете повече

Визуализация на данните в графичен вид

  1. MS Power BI
  2. Gapminder offline
Прочетете повече