Министерство на културата

Министерството на културата ръководи и координира културните обекти на територията на страната и провежда културната политика. Под негова юрисдикция са …