Министерство на здравеопазването

Министерството на здравеопазването (МЗ) е държавна институция в България, която отговаря за постигането на по-добро здраве за гражданите чрез интегрирана …

Евростат

Евростат е статистическата служба на Европейския съюз (ЕС). Тя отговаря за публикуването на общоевропейски статистически данни и показатели, които дават …

UNSD

United Nations Statistics Division (UNSD) е структура на Организацията на обединените нации (ООН). Тя се занимава със събирането и разпространението …