Министерство на правосъдието

Министерството на правосъдието провежда държавната политика в областта на правосъдието. Министерството поддържа секция с регистри с данни за медиаторите, юридическите …

Евростат

Евростат е статистическата служба на Европейския съюз (ЕС). Тя отговаря за публикуването на общоевропейски статистически данни и показатели, които дават …

UNSD

United Nations Statistics Division (UNSD) е структура на Организацията на обединените нации (ООН). Тя се занимава със събирането и разпространението …