Евростат

Евростат е статистическата служба на Европейския съюз (ЕС). Тя отговаря за публикуването на общоевропейски статистически данни и показатели, които дават …

UNSD

United Nations Statistics Division (UNSD) е структура на Организацията на обединените нации (ООН). Тя се занимава със събирането и разпространението …

Министерство на земеделието

Министерство на земеделието провежда държавната политика в областта на селското стопанство и горите. То поддържа статистически данни за животновъдство, растениевъдство, …