Национален осигурителен институт

Националният осигурителен институт (НОИ) е публична институция, която управлява държавното обществено осигуряване в Република България. НОИ администрира задължителното осигуряване за …

Национална здравноосигурителна каса

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отговаря за задължителното здравно осигуряване – управлява събраните средства, изплаща осъществените дейности и т.н. НЗОК анализира …

Министерство на здравеопазването

Министерството на здравеопазването (МЗ) е държавна институция в България, която отговаря за постигането на по-добро здраве за гражданите чрез интегрирана …

Евростат

Евростат е статистическата служба на Европейския съюз (ЕС). Тя отговаря за публикуването на общоевропейски статистически данни и показатели, които дават …

UNSD

United Nations Statistics Division (UNSD) е структура на Организацията на обединените нации (ООН). Тя се занимава със събирането и разпространението …